Advisering

Wij geven adviezen zodat de ondernemer van een bedrijf, of de bestuurder of manager van een organisatie, de juiste
beslissing kan nemen voor de juiste bedrijfsvoering. Dit op basis van de correcte informatie die wij hen geven.
Onze adviesfunctie kan op een van de volgende terreinen liggen:

Ons werk hierbij bestaat onder meer uit het:

 • rapporteren over de financiële positie in duidelijke bewoordingen
 • inzicht geven in de financieringsstromen die verbonden zijn aan de activiteiten en processen van de organisatie of organisatieonderdelen
 • inzicht geven in subsidiestromen en subsidieregelingen waarmee de organisatie te maken heeft
 • onderzoeken van subsidieregelingen die benut kunnen worden
 • inzicht geven in de relaties tussen de ureninzet van medewerkers, opbrengsten van verleende diensten en verkochte of geproduceerde producten en subsidiegelden
 • inzicht geven in de financieringsstructuur en adviseren over het optimaliseren ervan
 • inzicht geven in solvabiliteits- en liquiditeitspositie en adviseren over het optimaliseren ervan

Ons werk hierbij bestaat onder meer uit:

 • het laten aansluiten van administratieve procedures en de administratieve organisatie bij de kernactiviteiten van de organisatie of delen ervan
 • het adviseren omtrent interne controle vraagstukken
 • het implementeren van verbeterings- en aanpassingstrajecten in de bedrijfsvoering
 • het opzetten en (mede) implementeren van de financiële administratie en bijbehorende administratieve organisatie en procedures (zowel bij startende organisaties of bij nieuwe activiteiten voor de huidige organisatie)
 • kostprijsanalyse
 • analyse en advisering bij waardebepalingen

Ons werk hierbij bestaat onder meer uit:

 • analyse van de juridische verschijningsvorm van activiteiten van de organisatie of delen ervan
 • analyse van de fiscale opzet van de organisatie
 • herstructurering van de juridische vormgeving van activiteiten
 • herstructurering van de bestuursvorm van de organisatie of delen ervan
 • herstructurering van de fiscale opzet van de organisatie
 • communicatie met de belastingdienst (i.v.m. omzet-, loon- en vennootschapsbelasting)
 • advisering omtrent fiscale mogelijkheden en fiscale risico’s bij stichtingen en verenigingen
 • advisering inzake bestuurdersaansprakelijkheid