Bij het invullen van de formulieren voor TOZO, TOGS, uitstel van belastingbetaling en andere formaliteiten wordt er vaak naar verschillende nummers van je bedrijf gevraagd. Hieronder een korte uitleg van de belangrijkste nummers.

Het Burgerservicenummer (BSN)
Ministerie BiZa (Binnenlandse Zaken)

Het Burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden nummer in Nederland. Iedereen die zich laat inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) krijgt zo’n nummer. In combinatie met het DigiD dient dit het elektronisch verkeer tussen overheid en burger in goede banen te leiden. Sinds 2014 kunnen ook niet-ingezetenen een BSN krijgen: dit betreft dan personen die kort of niet in Nederland verblijven en een meervoudige relatie met de Nederlandse overheid hebben, zoals gepensioneerde Nederlanders in het buitenland of personen uit de EU die tijdelijk in Nederland werken. Die staan dan vaak geregistreerd in het RNI: de Registratie Niet-Ingezetenen.

Het BSN bestaat uit 9 cijfers (soms 8 cijfers en een voorloopnul). Vóór 2014 werd hiervoor het Sofi-nummer (sociaalfiscaal nummer) gebruikt.

Met het Burgerservicenummer bepaalt de Belastingdienst het btw-nummer en eventuele andere nummers, zoals een loonheffingennummer.
De tegenhanger van het BSN voor niet-natuurlijke personen is het RSIN (zie hierna).

Het nummer van inschrijving in het handelsregister (KvK-nummer)  

Alle ondernemingen en organisaties die zich inschrijven in het Handelsregister, een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (conform de Handelsregisterwet 2007), krijgen een KvK-nummer. Daarnaast registreert de KvK (Kamer van Koophandel) nog een aantal andere nummers, zoals het vestigingsnummer.

Waar kan ik het KvK-nr. van mijn bedrijf vinden? Je vindt het KvK-nr. van je eigen bedrijf op het uittreksel van de Kamer van Koophandel. En van andere bedrijven op hun uittreksel. Van ieder bedrijf kun je een uittreksel opvragen bij de KvK.

Wat kost een uittreksel?      Een uittreksel opvragen kost in principe geld: niet-gewaarmerkt exemplaren ca. € 2,50, digitaal gewaarmerkte ca. € 7,50 en papier gewaarmerkte het dubbele. Wil je een gewaarmerkt uittreksel hebben, kun je die aanvragen via de link https://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf-kiezen/?prefproduct=Digitaal+gewaarmerkt+uittreksel#!shop?&q=&prefproduct=Digitaal+gewaarmerkt+uittreksel .

Als je nog geen KvK-account hebt, kun je die aanvragen/aanmaken via https://www.kvk.nl/mijnstart/registreren/.

Waar wordt het KvK-nummer voor gebruikt?        Het KvK-nr. wordt gebruikt om je als bedrijf of organisatie te onderscheiden van andere bedrijven en organisaties. Je bent het verplicht om te gebruiken bij al je vermeldingen als je “optreedt in het economisch verkeer”, dus: vermelding op de website, briefpapier, factuur en bestellingen en visitekaartjes e.d. is altijd handig en vaak ook verplicht.

Bedrijfsoverdracht of omzetting    Bij bedrijfsoverdracht aan een andere ondernemer of organisatie of bij omzetting van rechtsvorm (bijv. een eenmanszaak wordt omgezet in een B.V.), krijgt je bedrijf (lees: het andere bedrijf) een nieuw KvK-nummer. Wordt er slechts een deel van het bedrijf overgedragen en blijft hetgeen overblijft een zelfstandig werkend bedrijf, blijft daar dan ook het ‘oude’ KvK-nummer van toepassing.

Einde van het bedrijf of organisatie Als het eigen bedrijf stopt, ontbonden wordt of failliet gaat, blijft het ‘oude’ KvK-nr. bestaan, maar heeft het geen functie meer; alleen voor de historie en evt. curatoren of rechtbanken blijft het van belang.

Vestigingsnummer

Elke vestiging van een ondernemingen of organisaties die zich inschrijven in het Handelsregister heeft een apart vestigingsnummer. Dat is niet hetzelfde als het KvK-nummer. Het vestigingsnummer omvat 12 cijfers. Voor een eenmanszaak is het ‘simpel’, die heeft doorgaans maar één vestiging, maar bijvoorbeeld “IKEA B.V.” heeft vestigingen in diverse plaatsen in Nederland, en heeft dus meerdere vestigingsnummers.

Sommige verenigingen of stichtingen hebben geen vestiging, en dus ook geen vestigingsnummer.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)

Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen krijgen bij inschrijving bij KVK naast een KVK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: het RSIN.

Waar kan ik het RSIN van mijn bedrijf vinden?      Je vindt het RSIN van je eigen bedrijf in het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Het RSIN van een ander bedrijf of organisatie kun je op hun KvK-uittreksel vinden; soms staat op hun website.

Let op: eenmanszaken hebben geen RSIN, dus op uittreksels van eenmanszaken staat geen RSIN.

Waar wordt het RSIN voor gebruikt? Het RSIN wordt gebruikt om gegevens te koppelen tussen verschillende basisregistraties, zoals het Kadaster en de BRP – Basisregistratie Personen (ofwel de oude GBA – Gemeentelijke Bevolkings Administratie). Daardoor hoef je niet steeds je gegevens te verstrekken. Je hoeft je bijvoorbeeld niet meer apart aan te melden bij de Belastingdienst.
Het RSIN wordt ook gebruikt voor als belastingnummer bij het doen van aangifte Vennootschapsbelasting (bij rechtspersonen, zoals bijv. B.V.’s).

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden die al meer dan tien jaar in het Handelsregister ingeschreven waren, beschikten al over een fiscaal nummer (Fi-nummer) van de Belastingdienst. Dit Fi-nummer is omgezet naar het RSIN.

BTW-identificatienummer (btw-id)
Ministerie FZ / Belastingdienst

Voor rechtspersonen is hun BTW-identificatienummer (afgekort: btw-id) gelijk aan hun RSIN met de toevoeging “B” en een volgnummer (meestal 01). Voor buitenlands rechtsverkeer worden de letters “NL” ervoor gezet. dus een RSIN van 12345678 leidt tot een BTW-ID van NL12345678B01.

Voor eenmanszaken is hun BTW-identificatienummer een aan hen vanaf 2020 door de belastingdienst toegekend nummer, dat zij als BTW-nummer op hun facturen dienen te vermelden.

Het BTW-ID moet verplicht worden vermeld op elke door het bedrijf of organisatie uitgereikte factuur. En op de website van het bedrijf of de organisatie als zij daar goederen verkoopt of diensten aanbiedt.

In de communicatie met de belastingdienst zelf (dus ook bij het doen van BTW-aangifte) fungeert nog steeds het ‘oude’ BTW-nummer: dat is het omzetbelastingnummer (btw-nr.). Voor eenmanszaken/ natuurlijke personen is dit btw-nr. het BSN van de ondernemer met de toevoeging “B” en een volgnummer (meestal 01).

SBI-code

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling: de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Voor de tegemoetkoming van (nu) € 4.000 voor getroffen sectoren door het corona-virus, moet het bedrijf op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK.

De door het CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek – gehanteerde indeling (van 38 pagina’s) is te vinden op o.m. https://www.kvk.nl/download/Standaard_Bedrijfsindeling_update_2019_PDF_tcm109-474811.pdf

Registratie bij RVO.nl
Ministerie EZ (Economische Zaken)

Voor registratie bij RVO.NL, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, gebruikt u als bedrijf zijnde uw KvK-nr., als particulier zijnde uw BSN. Een particulier kan digitaal terecht op rvo.nl via zijn of haar DigiD. Maar voor de digitale aanvragen van bedrijven en organisaties heb je e-Herkenning nodig, de ‘bedrijfsvariant’ van digid.

Via rvo.nl vraag je subsidies aan. Rvo.nl is ook het eLoket waarvoor je de TOGS-regeling moet aanvragen (de zgn. ‘corona-4.000’).

DigiD 

Het DigiD kun je aanvragen via de site van DigiD; dit geldt voor particulieren / natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven bij de KvK.

Voor het inloggen gebruik je òf de site https://digid.nl/inloggen_basis (gebruikersnaam en wachtwoord) òf de DigiD app: https://digid.nl/inloggen_app . Zie www.digid.nl voor de uitleg van het een en ander.

eHerkenning

eHerkenning is de inlogmanier voor KvK-ingeschrevenen. Er zijn verschillende (beveiligings)niveaus. Het ‘laagste’ middel is EH1, dat overigens na 1 juli 2020 niet meer wordt geaccepteerd.  I.t.t. digiD vraag je dit inlogmiddel niet bij de overheid aan, maar bij hiertoe erkende leveranciers. In grote lijnen komen de werkwijzen overeen, maar er zijn verschillen en er worden ook verschillende tarieven gehanteerd.

Zie https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning voor de uitleg van het een en ander.

Zie https://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht voor het leveranciersoverzicht (voor EH3).

Tip     Digidentity en We-ID zijn voor EH2+ eHerkenning voor eenmanszaken e.d. aan te bevelen, maar de overige leveranciers QuoVadis, Z-login, KPN en Reconi hebben ook hun goede kanten.

 

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen, ik help u graag.

Vriendelijke groet,

Ad de Laat

E ad@addelaat.nu
+31 (0)6 10525012

Of via het contactformulier op deze website.