Ondernemingsrecht

Home/Ondernemingsrecht

Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis

donderdag 21 april 2022|Ondernemingsrecht|

De Tweede Kamer heeft de regering in een motie gevraagd om in afwachting van een uitspraak van het Hof van Justitie EU over de publieke toegankelijkheid van gegevens in het UBO-register geen boetes of taakstraffen op te leggen en alleen te handhaven bij significante risico’s voor witwassen of andere

Minister van Financiën verlengt inschrijftermijn UBO-register niet

donderdag 31 maart 2022|Ondernemingsrecht|

De minister van FinanciËn heeft van meerdere Kamerfracties vragen ontvangen over het UBO-register. De deadline voor het inschrijven van uiteindelijk belanghebbenden van bestaande rechtspersonen is versteken op 27 maart 2022. De minister ziet het UBO-register als een belangrijk middel in de strijd

Besluit afscherming adresgegevens handelsregister

donderdag 11 november 2021|Ondernemingsrecht|

Het besluit tot wijziging van het Handelsregisterbesluit, waarmee de woonadresgegevens van natuurlijke personen worden afgeschermd in het handelsregister, is in het Staatsblad geplaatst. Het besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De aanleiding voor de beslissing

Ga naar de bovenkant