Onroerende zaken

Home/Onroerende zaken

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

donderdag 11 augustus 2022|Onroerende zaken|

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de peildatum wordt gewijzigd of van bestemming verandert of een verandering in waarde ondergaat als

Ongeoorloofd onderscheid in forensenbelasting

donderdag 27 februari 2020|Onroerende zaken|

Een van de belastingen die gemeenten op grond van de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen die niet in de gemeente wonen maar er wel een woning hebben. De woning moet gemeubileerd zijn en op meer dan negentig dagen van het

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

woensdag 1 mei 2019|Onroerende zaken|

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de waardepeildatum ligt. Onder omstandigheden kan dit anders zijn. De partij die zich daarop beroept moet aannemelijk maken waarom de koopsom niet de

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

woensdag 13 maart 2019|Onroerende zaken|

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer dan drie woningen bevatten altijd in box 1 in plaats van in box 3 te belasten, bijvoorbeeld door een dergelijke portefeuille

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

donderdag 16 augustus 2018|Onroerende zaken|

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met opstallen en installaties. In geschil was of de op het terrein aanwezige opslagtanks roerende of onroerende zaken waren. Wanneer de tanks roerend zouden zijn, maakte de waarde van de tanks geen deel

Ga naar de bovenkant