Disclaimer

 

Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met Ad de Laat en zijn producten, diensten en activiteiten. Deze disclaimer is daarom ook van toepassing op de diensten en communicatie van Ad de Laat.

Hoewel er grote zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert Ad de Laat niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is; Ad de Laat is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website.

Ad de Laat streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. Ad de Laat is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software. Ad de Laat is niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks.

Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Het gebruik is wel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ad de Laat. Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Ad de Laat te Wijchen (KVK nummer 09125534) en daarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Voor de algemene voorwaarden: klik hier