MKB Nieuws

Home/MKB Nieuws
MKB Nieuws2020-04-01T11:59:15+02:00

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

donderdag 25 februari 2021|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd. Daarnaast geldt voor alle regelingen (NOW-1, NOW-2 en NOW-3) dat de aanvraagtermijn is gelijkgetrokken voor aanvragen met en zonder accountantsverklaring. Voor NOW-2 en

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

donderdag 25 februari 2021|

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding in werking getreden. Door dit besluit is de maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet tijdelijk verlaagd. Dat is geregeld door een verlaging van de toegestane opslag op de wettelijke

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

donderdag 25 februari 2021|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen. Daarop is het hoge tarief van 21% van toepassing, terwijl op tickets het lage tarief van 9% van toepassing is. Elektronische diensten zijn uitgesloten van de toepassing van het verlaagde

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

donderdag 18 februari 2021|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op een arrest van de Hoge Raad over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Volgens dit arrest is de bedoeling van partijen niet van belang bij de beoordeling of sprake is van een

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

donderdag 18 februari 2021|

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de werknemer dat niet doet, kan de werkgever door middel van een loonstop afdwingen dat de werknemer alsnog meewerkt aan zijn re-integratie. De vraag in een procedure in kort geding was

Ga naar de bovenkant