Tozo –
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, inkomsten. Het kabinet ondersteunt hen met een tijdelijke regeling (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten.

De nieuwe tijdelijke regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en hangt onder de Participatiewet.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd

Uitgangspunt is een eenvoudige regeling die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding kunnen beschikken.

Terugwerkende kracht tot 1 maart
De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart. Meer specifiek gelden de volgende

eisen

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep; is IB-ondernemer)
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Toekenning en voorschot

Gemeenten kunnen aanvragen wel in behandeling nemen, maar nog niet beschikken (d.w.z. definitief toekennen). Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Daarvoor kan de gewone voorschotbepaling uit de Participatiewet gebruikt worden (artikel 52 P-wet). Door de terugwerkende kracht van de tijdelijke regeling ontstaat dan later de grondslag voor het voorschot.

Hiervoor kunnen gemeenten gebruikmaken van het bestaande aanvraagformulier, inschrijving KvK, ID bewijs en bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven.

Inzake de uitkering voor levensonderhoud:
deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum; d.i. maximaal € 1.503,31 per maand (netto).

De tijdelijke regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • Géén toets op levensvatbaarheid (die het Bbz wel kent);
 • Inkomensondersteunijng voor maximaal 13 weken; vertrekking binnen 4 weken (in het Bbz kan dat 13 weken duren).
 • Er kan met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie.
 • Géén terugbetaling: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets, m.a.w. er wordt niet gekeken of je partner goed verdient of dat je veel geld op je spaarrekening hebt staan.

 

Inzake de lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157):
hierop kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. Bijv. openstaande facturen van leveranciers, al bestelde voorraden, huur e.d. te betalen. De tijdelijke regeling voor de lening voor bedrijfskapitaal is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), en bevat de volgende elementen:

 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen, i.a.w. met de terugbetaling van de lening zal soepel worden omgegaan.
  In het Bbz geldt een standaard looptijd van 10 jaar; voor deze regeling zal waarschijnlijk hetzelfde gaan gelden, met uitloopmogelijkheid.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage worden gehanteerd dan nu in het Bbz geldt
  In het Bbz geldt een rentepercentage van acht (8%); de verwachting is dat het iets van 4% o.i.d. wordt.

 

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen, ik help u graag.

Vriendelijke groet,

Ad de Laat

E ad@addelaat.nu
+31 (0)6 10525012

Of via het contactformulier op deze website.