Accountancy

Wij bieden u een brede ondersteuning op het gebied van accountancy. Onze werkzaamheden bestaan uit:

De controlewerkzaamheden richten zich op de getrouwheid van verantwoordingsrapportages.

 • Managementrapportages en begrotingen ten behoeve van bestuur en/of management
 • Jaarrekeningen
 • Exploitatie- en subsidieverantwoordingen
 • Projectverantwoordingen, zowel van binnen de organisatie lopende projecten als projecten waarbij de organisatie samenwerkt met andere organisaties (o.m. penvoerderschap)
 • Het beoordelen van financiële prognoses, kredietaanvragen en subsidieverzoeken.
 • Salarisadministraties en de aansluiting hiervan met de financiële administratie en met projectverantwoordingen
 • Bouwadministraties en/of materiële vaste activa registraties

 

Hierbij beoordelen we of de rapportages juist zijn en of de uitgangspunten, waarop het is gebaseerd, aannemelijk zijn. Dit betreft onder meer het beoordelen van:

 • jaarrekeningen en andere financiële verantwoordingen
 • prognoses en begrotingen
 • kredietaanvragen
 • subsidieverzoeken
 • benchmarkinggegevens
 • performance-indicators
 • de werking van de huidige administratieve organisatie en interne organisatie (procedures, richtlijnen)