Accountant voor not-for-profit stichtingen- en verenigingen

Ad de Laat | Uw financieel adviseur uit Wijchen

ACCOUNTANT VOOR STICHTINGEN EN VERENIGINGEN (NOT-FOR-PROFIT)

Onderneemt u met de rechtsvorm van een vereniging of stichting, waarbij het maken van winst niet de primaire doelstelling is, maar het belang van de leden of het goede doel? Dan kan ik u als accountant ondersteunen bij de keuze voor de juiste rechtsvorm. Eveneens kan ik u ondersteunen bij het voeren van een adequate administratie en het opmaken van een jaarrekening. Ik begeleid u bij de omzetting naar een andere rechtsvorm en wijziging van inschrijvingen bij het handelsregister en de belastingdienst. Ook adviseer ik u over uw administratieve bedrijfsvoering en welk boekhoudpakket eventueel het beste bij u past.

Waarom als stichting of vereniging een accountant inschakelen?

Voor stichtingen en verenigingen gelden andere administratieve eisen dan voor eenmanszaken en BV’s. De jaarrekening is een verantwoording naar leden en maatschappelijk verkeer, waarbij de afwijking van de begroting centraal staat.

Ik kan u als accountant ondersteunen bij het inrichten van uw financiële administratie, passend bij de begrotingsopstelling. Daarbij realiseer ik zoveel als mogelijk automatische koppelingen bij de administratieve verwerking van facturen en bankmutaties.

Verder spelen er juridische aspecten mee, zoals de (persoonlijke) aansprakelijkheid voor bestuurders en de aansprakelijkheid jegens subsidieverstrekkers en overheden. De hulp van een accountant geeft u inzicht in wat er nodig is om uw rechtsvorm, administratie en financiële verantwoording te laten aansluiten op uw (statutaire) doelstellingen.

Wat kan ik voor u betekenen?

In een persoonlijk gesprek verken ik uw wensen, inventariseer ik samen met u welke informatie nodig is om een juiste analyse van de huidige en toekomstige situatie te kunnen maken. Vervolgens beschrijf ik welke opties er zijn om uw vereniging of stichting tot een succes te maken. In vervolggesprekken bespreek ik met u de diverse opties en kom ik tot een eindadvies.

Als adviseur en deskundige op financieel gebied ben ik onafhankelijk. U krijgt een onafhankelijk advies dat vakkundig en goed onderbouwd is. Dit stelt u in staat om beslissingen op korte en lange termijn te kunnen maken waarbij de haalbaarheid van uw organisatiedoelen leidend zijn. Het inschakelen van mij als registeraccountant en ervaren financieel expert bespaart u uiteindelijk tijd en geld.

Accountant voor starters. Ad de Laat.

Ad de Laat | Registeraccountant

Z

Interesse gewekt?

Met deze eigenschappen wil ik, samen met mijn nauwgezetheid en de intrinsieke motivatie voor het advies- en accountancyberoep, u van dienst zijn.