Nieuws2020-04-01T12:00:02+02:00

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

donderdag 4 augustus 2022|

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de bedrijfsarts te bezoeken tijdens ziekte. Naar het oordeel van de

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

donderdag 4 augustus 2022|

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting: beiden meerderjarig te zijn; op hetzelfde woonadres te zijn ingeschreven; een in een notarieel

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

donderdag 4 augustus 2022|

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving. In de kern zijn de regels over arbeidsvoorwaarden op vier

Ga naar de bovenkant