Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2020-04-01T12:00:02+02:00

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

donderdag 23 maart 2023|

De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de vennootschapsbelasting ter consultatie gelegd. Het betreft de regimes voor fiscale beleggingsinstellingen, fondsen voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstellingen. De wijzigingen

Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming

donderdag 16 maart 2023|

Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en voor verduurzaming van de industrie. In totaal is een budget beschikbaar van € 270 miljoen. Er gaat € 74 miljoen naar de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

donderdag 9 maart 2023|

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het einde van zijn dienstverband in Nederland in dienst te treden van een concurrent van zijn werkgever. De vraag in een procedure was of de werknemer het concurrentiebeding heeft overtreden door in

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

donderdag 9 maart 2023|

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na het kerstarrest van de Hoge Raad kwam de staatssecretaris van FinanciËn met het Besluit rechtsherstel box 3. Dat besluit moet belastingplichtigen, die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag

Ga naar de bovenkant