Inkomstenbelasting

Home/Inkomstenbelasting

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

donderdag 30 juli 2020|Inkomstenbelasting|

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De ontvangen rente is progressief belast. Een eventuele waardevermindering van de vordering wegens

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

donderdag 30 juli 2020|Inkomstenbelasting|

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat sprake is van opzet of grove schuld rust op de Belastingdienst. Echtgenoten zijn voor

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

donderdag 23 juli 2020|Inkomstenbelasting|

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat de ingehouden dividendbelasting kan worden verrekend met de verschuldigde

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

donderdag 16 juli 2020|Inkomstenbelasting|

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de vergoeding lager is dan € 5.000. Als geen vergoeding wordt betaald voor de arbeid van de partner of wanneer de vergoeding lager is dan € 5.000

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

donderdag 9 juli 2020|Inkomstenbelasting|

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het doel en in de verwachting daarmee duurzaam positieve opbrengsten te behalen. Voor de inkomstenbelasting wordt als ondernemer aangemerkt degene voor wiens rekening en

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

donderdag 9 juli 2020|Inkomstenbelasting|

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin geen sprake meer is van een eigen woning. De procedure betreft de betaling van rente op 4 januari 2014 voor het gehele jaar

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

donderdag 2 juli 2020|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is. Dat voorstel hield in dat werd uitgegaan van de werkelijke verhouding van spaargeld,

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

donderdag 25 juni 2020|Inkomstenbelasting|

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door houders van een aanmerkelijk belang bij de eigen vennootschap moet tegengaan. Dat wetsvoorstel is nu ingediend bij de Tweede Kamer. Door geld te lenen

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

donderdag 28 mei 2020|Inkomstenbelasting|

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen worden geteld. De Wet IB 2001 kent een vrijstelling

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

donderdag 7 mei 2020|Inkomstenbelasting|

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over het jaar 2019. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten om bezwaarschriften tegen de belastingheffing in box 3 over 2019 aan te wijzen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde