Inkomstenbelasting

Home/Inkomstenbelasting

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

donderdag 29 september 2022|Inkomstenbelasting|

Door het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap moet het bovenmatig lenen van geld uit de eigen vennootschap worden ontmoedigd. Door geld te lenen kan de houder van een eigen (besloten) vennootschap het betalen van belasting langdurig uitstellen of in sommige gevallen afstellen.

Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers

donderdag 29 september 2022|Inkomstenbelasting|

Het kabinet heeft besloten om geen rechtsherstel te bieden aan de niet-bezwaarmakers voor de belastingheffing in box 3. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris een toelichting op dit besluit gegeven. De Hoge Raad heeft de vraag of compensatie moet worden verleend aan

Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

donderdag 8 september 2022|Inkomstenbelasting|

De voorgenomen wijziging van het stelsel van belastingheffing in box 3 over het werkelijke rendement in box 3 is uitgesteld naar 2026. Dat betekent dat de overbruggingswetgeving volgens de spaarvariant een jaar langer blijft bestaan. Volgens het coalitieakkoord zou de stelselwijziging in 2025 worden

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

donderdag 4 augustus 2022|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden, die recht hebben op een voorkoming van dubbele belasting. De systematiek van het

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast

donderdag 21 juli 2022|Inkomstenbelasting|

Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting wordt de waarde van verhuurde woningen met huurbescherming bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. De hoogte van de leegwaarderatio hangt af van de jaarlijkse huur in verhouding tot de

Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom

donderdag 14 juli 2022|Inkomstenbelasting|

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van eigendom als hoofdverblijf ter beschikking staat en waarvan de waardeverandering de belastingplichtige of zijn partner voor 50% of meer aangaat. De

Ga naar de bovenkant