Inkomstenbelasting

Home/Inkomstenbelasting

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

donderdag 7 mei 2020|Inkomstenbelasting|

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over het jaar 2019. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten om bezwaarschriften tegen de belastingheffing in box 3 over 2019 aan te wijzen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

donderdag 30 april 2020|Inkomstenbelasting|

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3 geoordeeld dat deze heffing op stelselniveau in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden (EVRM) voor zover

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

donderdag 16 april 2020|Inkomstenbelasting|

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen uit eigen woning verminderd met de aftrekbare kosten. De voordelen uit eigen woning bestaan uit het zogenaamde

Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

donderdag 2 april 2020|Inkomstenbelasting|

Hof Den Haag is van oordeel dat een terugbetaling van een ontvangen vergoeding voor het verrichten van kinderopvang binnen familieverhoudingen niet als negatief resultaat uit overige werkzaamheden kan worden aangemerkt. De Hoge Raad deelt de opvatting van het hof. Het betrof een vader, die tegen

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

donderdag 5 maart 2020|Inkomstenbelasting|

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire rendementen van box 3 voor de jaren 2019 en 2020. De onjuiste percentages zijn gebruikt bij de berekening van voorlopige aanslagen 2019 en 2020. De gevolgen van de onjuiste forfaitaire rendementen voor

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

donderdag 20 februari 2020|Inkomstenbelasting|

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van een winstuitdeling als de aandeelhouder het opgenomen bedrag niet kan terugbetalen. De inspecteur dient aan de hand van feiten en omstandigheden aannemelijk te maken dat de lening niet kan of zal

Eigen woning en niet-samenlevende partners

donderdag 13 februari 2020|Inkomstenbelasting|

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het gaat om civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke verschillen. Het Burgerlijk Wetboek verplicht een echtpaar niet meer om