Inkomstenbelasting

Home/Inkomstenbelasting

Navordering ter correctie giftenaftrek

donderdag 11 februari 2021|Inkomstenbelasting|

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen moet de Belastingdienst beschikken over een nieuw feit. Dat is een feit dat ten tijde van het opleggen van de

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

donderdag 4 februari 2021|Inkomstenbelasting|

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een aanvullende heffingskorting voor ouders die arbeid en zorg voor kinderen combineren. Recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting is er voor de belastingplichtige op wiens adres in een kalenderjaar ten minste zes maanden een kind staat

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

donderdag 26 november 2020|Inkomstenbelasting|

De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een kamer in de eigen woning niet belast is als de opbrengst niet hoger is dan € 5.506. Voorwaarden zijn dat huurder en verhuurder op hetzelfde adres staan ingeschreven, dat de woning het

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

donderdag 22 oktober 2020|Inkomstenbelasting|

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van FinanciËn dat de belastingheffing in box 3 in de jaren 2013 tot en met 2016 niet in strijd is met het Europese recht, zoals dit is vastgelegd in het EVRM. De staatssecretaris baseert dit op arresten van de Hoge Raad en een notitie van het

Ga naar de bovenkant