Inkomstenbelasting

Home/Inkomstenbelasting

Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart

donderdag 2 februari 2023|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn is een procedure massaal bezwaar plus gestart voor mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen hun aanslagen in box 3 voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2020. Het betreffende besluit is in de Staatscourant geplaatst. In de procedure massaal bezwaar plus wordt

Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk behaald rendement

donderdag 2 februari 2023|Inkomstenbelasting|

In een procedure voor Hof Den Bosch was de belastingheffing over het inkomen in box 3 voor het jaar 2017 in geschil. Het vermogen van de belanghebbende was ontstaan door een in een eerder jaar ontvangen letselschade-uitkering. De belanghebbende meende dat zijn inkomen in box 3 nihil bedroeg omdat de

Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing

donderdag 26 januari 2023|Inkomstenbelasting|

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de Belastingdienst rente moest vergoeden over terugbetalingen van de box 3-heffing over de jaren 2017 en 2018. De inspecteur had naar aanleiding van het kerstarrest van de Hoge Raad de opgelegde aanslagen IB/PVV 2017 en 2018 verminderd.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

donderdag 5 januari 2023|Inkomstenbelasting|

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is per 1 januari 2023 in werking getreden. Op grond van deze wet wordt het bovenmatige deel van de schulden, die de houder van een aanmerkelijk belang in een vennootschap aan die vennootschap heeft, aangemerkt als een regulier voordeel uit aanmerkelijk

Partnerregeling in de overbruggingsperiode box 3

donderdag 22 december 2022|Inkomstenbelasting|

Bij de behandeling van het wetvoorstel Overbruggingswet box 3 in de Eerste Kamer is een mogelijk lek in de partnerregeling in box 3 vanaf 2023 aan de orde gesteld. Door een systeemfout zouden bij fiscale partners twee effectieve rendementspercentages ontstaan in plaats van één.

Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

donderdag 1 december 2022|Inkomstenbelasting|

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn vragen beantwoord over de procedure ‘massaal bezwaar plus’. De staatssecretaris bevestigt dat bij een nieuwe procedure over box 3 in de jaren sinds 2017 niet-bezwaarmakers in

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

donderdag 24 november 2022|Inkomstenbelasting|

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de aandeelhouder als zodanig heeft willen bevoordelen. De aandeelhouder moet zich van de bevoordelingsbedoeling bewust zijn geweest of had dat

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

donderdag 10 november 2022|Inkomstenbelasting|

In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet verplicht tot rechtsherstel in box 3 aan mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag. Vervolgens heeft het kabinet besloten om deze groep geen compensatie te bieden. Dit besluit heeft geleid tot zeer veel reacties van

Ga naar de bovenkant