Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

donderdag 22 juli 2021|Inkomstenbelasting|

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom is slechts toegestaan als er een redelijke mate van evenredigheid bestaat tussen de gebruikte middelen en het doel dat

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

donderdag 15 juli 2021|Inkomstenbelasting|

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een belastingplichtige geniet uit een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, te betrekken in de heffing van inkomstenbelasting. Vervreemdingsvoordelen van een aanmerkelijk belang bestaan uit het

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

donderdag 17 juni 2021|Inkomstenbelasting|

Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is aangenomen, maar nog niet in werking getreden in afwachting van de Subsidieregeling STAP-budget. De Subsidieregeling STAP-budget zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd, na de publicatie in

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

donderdag 17 juni 2021|Inkomstenbelasting|

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend. Daarin wordt geregeld dat bij de bepaling van het bedrag aan schulden aan de vennootschap van een met de

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

donderdag 27 mei 2021|Inkomstenbelasting|

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK is onder meer van toepassing voor alleenstaande ouders met een kind dat jonger is dan 12 jaar. Het kind moet in het kalenderjaar waarop de IACK betrekking heeft ten minste zes maanden op het

Ga naar de bovenkant