Inkomstenbelasting

Home/Inkomstenbelasting

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

donderdag 26 november 2020|Inkomstenbelasting|

De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een kamer in de eigen woning niet belast is als de opbrengst niet hoger is dan € 5.506. Voorwaarden zijn dat huurder en verhuurder op hetzelfde adres staan ingeschreven, dat de woning het

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

donderdag 22 oktober 2020|Inkomstenbelasting|

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van FinanciËn dat de belastingheffing in box 3 in de jaren 2013 tot en met 2016 niet in strijd is met het Europese recht, zoals dit is vastgelegd in het EVRM. De staatssecretaris baseert dit op arresten van de Hoge Raad en een notitie van het

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

donderdag 3 september 2020|Inkomstenbelasting|

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin hij via zijn bv participeert. Sinds de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 rekent de dga de kunstwerken tot zijn terbeschikkingstellingsvermogen. De Belastingdienst heeft na een boekenonderzoek

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

donderdag 20 augustus 2020|Inkomstenbelasting|

De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt betaald op de eigenwoningschuld. Fiscale partners kunnen de inkomsten uit de eigen woning onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, mits bij beide partners gezamenlijk het totale bedrag van de

Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning

donderdag 13 augustus 2020|Inkomstenbelasting|

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze valt in box 1. De inkomsten uit de eigen woning bestaan uit een percentage van de WOZ-waarde van de woning, verminderd met aftrekbare kosten zoals de

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

donderdag 30 juli 2020|Inkomstenbelasting|

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat sprake is van opzet of grove schuld rust op de Belastingdienst. Echtgenoten zijn voor

Go to Top