Inkomstenbelasting

Home/Inkomstenbelasting

Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3

donderdag 4 mei 2023|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer gestuurd over mogelijke verfijningen van de Overbruggingswet box 3. Deze wet geldt tot de invoering van een nieuw stelsel van belastingheffing naar het werkelijk behaalde rendement. Dat stelsel zou per 1 januari 2027

Belastingdienst wacht nieuwe arresten Hoge Raad over box 3 af

woensdag 26 april 2023|Inkomstenbelasting|

In het zogenaamde Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van belastingheffing in box 3 niet correct is. In reactie daarop is het kabinet gekomen met de wet rechtsherstel box 3. Diverse rechterlijke instanties hebben inmiddels geoordeeld dat het door de wet geboden rechtsherstel

Beantwoording Kamervragen arbeidskorting

donderdag 13 april 2023|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de effecten van de arbeidskorting beantwoord. De arbeidskorting in de loon- en inkomstenbelasting moet mensen stimuleren om (meer) te werken. De regeling van de arbeidskorting is ingewikkeld en kent drie verschillende opbouwtrajecten bij een

Forfaitaire rendementspercentages 2022

donderdag 23 maart 2023|Inkomstenbelasting|

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen onderverdeeld in drie categorieËn: banktegoeden, schulden en overige bezittingen. Na de verdeling van het vermogen over de drie verschillende vermogenscategorieËn wordt het rendement

Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg

donderdag 9 maart 2023|Inkomstenbelasting|

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na het kerstarrest van de Hoge Raad kwam de staatssecretaris van FinanciËn met het Besluit rechtsherstel box 3. Dat besluit moet belastingplichtigen, die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag

Certificeren van beleggingen in vastgoed

donderdag 16 februari 2023|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over het ontwijken van de nieuwe box 3-heffing over vastgoed beantwoord. Dat gebeurt door via een stichting administratiekantoor (STAK) vastgoed met vreemd vermogen aan te kopen, waarbij het totale vermogen gecertificeerd wordt. De waarde van de

Ga naar de bovenkant