Inkomstenbelasting

Home/Inkomstenbelasting

Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

donderdag 8 september 2022|Inkomstenbelasting|

De voorgenomen wijziging van het stelsel van belastingheffing in box 3 over het werkelijke rendement in box 3 is uitgesteld naar 2026. Dat betekent dat de overbruggingswetgeving volgens de spaarvariant een jaar langer blijft bestaan. Volgens het coalitieakkoord zou de stelselwijziging in 2025 worden

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

donderdag 4 augustus 2022|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden, die recht hebben op een voorkoming van dubbele belasting. De systematiek van het

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast

donderdag 21 juli 2022|Inkomstenbelasting|

Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting wordt de waarde van verhuurde woningen met huurbescherming bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. De hoogte van de leegwaarderatio hangt af van de jaarlijkse huur in verhouding tot de

Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners

donderdag 14 juli 2022|Inkomstenbelasting|

Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden als gelijke gevallen ongelijk behandeld worden en voor die ongelijke behandeling geen redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat of als er geen redelijke verhouding bestaat tussen de maatregel die het onderscheid maakt en het daarmee beoogde doel. Bij

Scenario’s herstel niet-bezwaarmakers box 3

donderdag 14 juli 2022|Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer mogelijke scenario’s geschetst voor rechtsherstel inzake box 3 voor belastingplichtigen van wie de definitieve aanslagen al vaststonden op 24 december 2021. De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 een arrest gewezen, waaruit volgt

Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom

donderdag 14 juli 2022|Inkomstenbelasting|

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van eigendom als hoofdverblijf ter beschikking staat en waarvan de waardeverandering de belastingplichtige of zijn partner voor 50% of meer aangaat. De

Ga naar de bovenkant