Belastingplan

Home/Belastingplan

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

donderdag 28 mei 2020|Belastingplan|

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën een overzicht gegeven van de maatregelen en wetsvoorstellen die zullen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021. Het betreft onder meer: het verhogen van het

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

donderdag 19 december 2019|Belastingplan|

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de volgende wetsvoorstellen: Het eigenlijke Belastingplan 2020 (wetsvoorstel nummer 35.302) Overige fiscale maatregelen 2020 (nummer 35.303). Fiscale maatregelen Klimaatakkoord (nummer

Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

donderdag 5 december 2019|Belastingplan|

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de voorstellen is de Wet overige fiscale maatregelen 2020. Een van de vragen is of overwogen is om aanvragen voor de

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

donderdag 21 november 2019|Belastingplan|

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) en het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) zijn