Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022

donderdag 21 oktober 2021|Belastingplan|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. De nota van wijziging bevat de fiscale uitwerking van twee door de Kamer aangenomen moties en enkele technische verbeteringen. Het maximum van de algemene

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding

donderdag 23 september 2021|Belastingplan|

Onder voorwaarden geldt met ingang van 2022 een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een woning als gevolg van een terugkoop van een natuurlijk persoon ter uitvoering van een verkoopregulerend beding dat bij de eerdere verkrijging was opgelegd. Voor de Wet differentiatie

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

donderdag 23 september 2021|Belastingplan|

De tarieven en heffingskortingen in de inkomstenbelasting veranderen marginaal, met uitzondering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De IACK daalt in 2022 van maximaal € 2.815 naar € 2.534 ter financiering van het betaalde ouderschapsverlof. Het tarief in de eerste schijf

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden

donderdag 23 september 2021|Belastingplan|

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën beschreven welke aanpassingen van de eigenwoningregeling bij de gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners en bij overlijden van een van de fiscale partners gewenst zijn. De

Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

donderdag 23 september 2021|Belastingplan|

Het loon van de dga van een innovatieve start-up mag voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Deze versoepeling van de gebruikelijkloonregeling zou vervallen per 1 januari 2022. De vervaldatum wordt opgeschoven naar 1 januari 2023 omdat de

Ga naar de bovenkant