Successiewet

Home/Successiewet

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

donderdag 8 december 2022|Successiewet|

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt zowel voor de erfbelasting als voor de schenkbelasting. Om de vrijstelling van toepassing te laten zijn, moet de verkrijger voldoen aan het

Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

donderdag 20 oktober 2022|Successiewet|

Nederland kan erfbelasting heffen over de nalatenschap van Nederlanders die zijn geËmigreerd. Aan die heffingsbevoegdheid komt een einde wanneer een Nederlander langer dan tien jaar niet meer in Nederland woont. De tienjaarstermijn is in de wet opgenomen om belastingvlucht te voorkomen. De

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

donderdag 1 september 2022|Successiewet|

Werkgeversorganisaties hebben een reactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie van de evaluatie is dat de BOR doeltreffend, maar niet doelmatig is. De BOR heeft als doel te voorkomen dat belastingheffing een belemmering vormt voor

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

donderdag 4 augustus 2022|Successiewet|

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting: beiden meerderjarig te zijn; op hetzelfde woonadres te zijn ingeschreven; een in een notarieel

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

donderdag 23 juni 2022|Successiewet|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Deze regeling houdt in dat bij de verkrijging van ondernemingsvermogen door schenking of krachtens erfrecht onder

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

donderdag 5 mei 2022|Successiewet|

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt door het overlijden van een persoon, die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonde. Het verkregene wordt in aanmerking genomen naar de waarde, die daaraan op het tijdstip van de verkrijging in het

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

donderdag 28 april 2022|Successiewet|

De Successiewet kent een samentelbepaling voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, die partners van dezelfde persoon krijgen. Door de samentelbepaling worden deze schenkingen of verkrijgingen voor de berekening van schenk- en erfbelasting behandeld als één verkrijging voor het

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

donderdag 10 maart 2022|Successiewet|

Het kabinet heeft besloten de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de zogenaamde jubelton, per 1 januari 2023 te verlagen tot € 27.231. De verlaging loopt vooruit op de afschaffing van de jubelton per 1 januari 2024. Na verlaging is het bedrag van de schenkingsvrijstelling eigen

Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden

donderdag 3 februari 2022|Successiewet|

Het doel van de erfbelasting is het belasten van alles wat als gevolg van het overlijden van iemand die in Nederland woont krachtens erfrecht wordt verkregen. Wat binnen 180 dagen voor het overlijden is geschonken door een erflater wordt geacht op grond van het erfrecht te zijn verkregen. Het

Ga naar de bovenkant