Loonbelasting

Home/Loonbelasting

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen

donderdag 19 januari 2023|Loonbelasting|

De wijze van aanleveren van gegevens over aan derden uitbetaalde bedragen aan de Belastingdienst is gewijzigd. Het gaat om uitbetalingen voor werkzaamheden of diensten aan personen die niet bij de uitbetaler in dienst zijn en die geen ondernemer zijn. Voor het aanleveren van gegevens is van belang

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

donderdag 24 november 2022|Loonbelasting|

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 2,15 per thuisgewerkte dag. Eerder was meegedeeld dat de vrijstelling zou worden verhoogd tot € 2,13. In 2022 is

Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13

donderdag 1 september 2022|Loonbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de onbelaste thuiswerkvergoeding beantwoord. In de loonbelasting geldt een gerichte vrijstelling voor de kosten die werknemers maken bij thuiswerken. Een gerichte vrijstelling gaat niet ten koste van de vrije ruimte. Met de onbelaste

Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen

donderdag 7 juli 2022|Loonbelasting|

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen. Het wetsvoorstel verschuift de belastingheffing naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Op dat moment kan de belastingplichtige over

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt geen loon

donderdag 7 april 2022|Loonbelasting|

In een arrest uit 1983 heeft de Hoge Raad bepaald dat door een werkgever aan een werknemer betaalde vergoedingen voor immateriËle schade en verlies aan arbeidskracht in het algemeen niet als loon worden aangemerkt. In een recent arrest legt de Hoge Raad uit dat een vergoeding van immateriËle schade

Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenning

donderdag 24 februari 2022|Loonbelasting|

Rechtspersonen, die zonder de hulp van een intermediair of zonder gebruik van commerciËle software aangifte vennootschapsbelasting of loonheffing willen doen, hebben daartoe sinds 1 januari 2020 eHerkenning nodig. Tot die tijd kon met behulp van een inlognaam en een wachtwoord aangifte worden gedaan

Ga naar de bovenkant