Loonbelasting

Home/Loonbelasting

Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”

donderdag 19 november 2020|Loonbelasting|

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht voor de loonheffingen en de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast is het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en andere arbeidsrelaties van belang voor de rechten en

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

donderdag 24 september 2020|Loonbelasting|

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel omvat drie maatregelen. De eerste maatregel is de invoering van de mogelijkheid om een

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

donderdag 23 januari 2020|Loonbelasting|

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Dat is het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste loon van de andere

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

donderdag 16 januari 2020|Loonbelasting|

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto. De Wet op de loonbelasting gaat uit van de veronderstelling dat, indien aan een werknemer een auto ter

Go to Top