Loonbelasting

Home/Loonbelasting

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

donderdag 23 januari 2020|Loonbelasting|

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Dat is het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste loon van de andere

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

donderdag 16 januari 2020|Loonbelasting|

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto. De Wet op de loonbelasting gaat uit van de veronderstelling dat, indien aan een werknemer een auto ter