Loonbelasting

Home/Loonbelasting

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

donderdag 21 januari 2021|Loonbelasting|

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen. Het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen is een week eerder door de Eerste Kamer aangenomen. In de motie wordt de regering gevraagd om de invoering van het bedrag ineens uit te

Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”

donderdag 19 november 2020|Loonbelasting|

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht voor de loonheffingen en de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast is het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en andere arbeidsrelaties van belang voor de rechten en

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

donderdag 24 september 2020|Loonbelasting|

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel omvat drie maatregelen. De eerste maatregel is de invoering van de mogelijkheid om een

Ga naar de bovenkant