Omzetbelasting

Home/Omzetbelasting

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer

donderdag 2 februari 2023|Omzetbelasting|

Voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent ondernemer. Een ondernemer is iemand die een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat daarvan. Economische activiteiten zijn leveringen van goederen of het verrichten van diensten onder bezwarende

Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

donderdag 15 december 2022|Omzetbelasting|

Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen het nultarief voor de omzetbelasting. Daardoor zullen particuliere zonnepaneelhouders zich doorgaans niet meer aanmelden als ondernemer. Wanneer een leverancier of

Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024

donderdag 8 december 2022|Omzetbelasting|

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en fruit onder het nultarief in de omzetbelasting te laten vallen. De staatssecretaris van FinanciËn heeft dat meegedeeld in een brief aan de Eerste Kamer in reactie op een in die Kamer aangenomen motie. Het is niet mogelijk om het nultarief

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

donderdag 10 november 2022|Omzetbelasting|

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor het geval de verkrijging plaatsvindt krachtens een met omzetbelasting belaste levering. Daarvan is sprake bij de levering van een

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

donderdag 21 juli 2022|Omzetbelasting|

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem in het tijdvak van aangifte in rekening is gebracht, in aftrek brengen, voor zover hij de goederen en diensten, waarop de belasting betrekking heeft, gebruikt voor belaste handelingen. De aftrek van belasting vindt plaats

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

donderdag 9 juni 2022|Omzetbelasting|

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en instellingen. Uitgezonderd van de vrijstelling is onderwijs met een vrijetijdskarakter of dat dient om vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer te verwerven. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

woensdag 25 mei 2022|Omzetbelasting|

Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese btw-richtlijn staat de lidstaten toe het lage tarief te hanteren voor het verlenen van het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties. De vraag in een procedure

Ga naar de bovenkant