Omzetbelasting

Home/Omzetbelasting

Sloopauto’s verkocht onder margeregeling

donderdag 25 mei 2023|Omzetbelasting|

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen. Voorwaarde is dat de goederen worden ingekocht van een niet-belastingplichtige voor de omzetbelasting of onder toepassing van de margeregeling door de leverancier. De omzetbelasting wordt bij

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

donderdag 25 mei 2023|Omzetbelasting|

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De BTW-tarievenrichtlijn wijzigt de BTW-richtlijn 2006. De BTW-tarievenrichtlijn verplicht de lidstaten om twee onderdelen in de nationale wet in te voeren. Het betreft wijzigingen in de aanvullende

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer

donderdag 2 februari 2023|Omzetbelasting|

Voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent ondernemer. Een ondernemer is iemand die een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat daarvan. Economische activiteiten zijn leveringen van goederen of het verrichten van diensten onder bezwarende

Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn KOR

donderdag 2 februari 2023|Omzetbelasting|

De kleineondernemersregeling (KOR) is toegankelijk voor ondernemers die in Nederland gevestigd zijn of hier een vaste inrichting hebben. De KOR is een vrijstelling van btw voor ondernemers die een omzet van € 20.000 niet overschrijden. Kleine ondernemers brengen geen btw in rekening en hebben

Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

donderdag 15 december 2022|Omzetbelasting|

Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen het nultarief voor de omzetbelasting. Daardoor zullen particuliere zonnepaneelhouders zich doorgaans niet meer aanmelden als ondernemer. Wanneer een leverancier of

Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024

donderdag 8 december 2022|Omzetbelasting|

Het kabinet is van plan om per 1 januari 2024 groente en fruit onder het nultarief in de omzetbelasting te laten vallen. De staatssecretaris van FinanciËn heeft dat meegedeeld in een brief aan de Eerste Kamer in reactie op een in die Kamer aangenomen motie. Het is niet mogelijk om het nultarief

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

donderdag 10 november 2022|Omzetbelasting|

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor het geval de verkrijging plaatsvindt krachtens een met omzetbelasting belaste levering. Daarvan is sprake bij de levering van een

Ga naar de bovenkant