Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

donderdag 1 april 2021|Omzetbelasting|

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen als zij de afgenomen goederen of diensten voor btw-belaste prestaties gebruiken. De aftrek van voorbelasting vindt plaats in de aangifte over het tijdvak waarin de goederen geleverd of de

Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

donderdag 25 februari 2021|Omzetbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen. Daarop is het hoge tarief van 21% van toepassing, terwijl op tickets het lage tarief van 9% van toepassing is. Elektronische diensten zijn uitgesloten van de toepassing van het verlaagde

Btw-heffing bij levering in het kader van sale-en-lease-backtransactie

donderdag 4 februari 2021|Omzetbelasting|

Het begrip levering van goederen in de omzetbelasting verwijst niet naar de civielrechtelijke eigendomsoverdracht, maar naar elke handeling tot overdracht van een lichamelijke zaak waardoor de wederpartij feitelijk als eigenaar over die zaak kan beschikken. De macht om als eigenaar over een goed te

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

donderdag 3 september 2020|Omzetbelasting|

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels gebruikt voor de zuiveringsinstallatie en deels geleverd aan de energiemaatschappij. De vraag in een procedure voor de rechtbank was of het waterschap

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

donderdag 27 augustus 2020|Omzetbelasting|

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een dienst in rekening wordt gebracht. Tot de vergoeding behoren niet de ten behoeve van de afnemer betaalde uitschotten van belastingen en heffingen. Dat betekent dat over deze voor de afnemer

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

donderdag 27 augustus 2020|Omzetbelasting|

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van andere wetsbepalingen niet verschuldigd is, de op de factuur vermelde belasting verschuldigd wordt. De wetsbepaling is gebaseerd op de btw-richtlijn. Volgens de btw-richtlijn is de

Ga naar de bovenkant