Algemeen

Home/Algemeen

UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

donderdag 26 januari 2023|Algemeen|

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen in een register moeten opslaan. De gegevens in dat register moeten toegankelijk zijn voor: de bevoegde autoriteiten en Financial Intelligence

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

donderdag 26 januari 2023|Algemeen|

De minister van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de registratie van hypotheekgegevens door het Bureau Kredietregistratie (BKR). Op dit moment registreert het BKR hypotheken pas bij betalingsachterstanden van drie maanden of meer. Het BKR wil dat registratie bij het aangaan van

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register

donderdag 1 december 2022|Algemeen|

Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van Koophandel (KvK) gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register te verzorgen. Volgens het Hof van Justitie EU rechtvaardigt de Europese anti-witwasrichtlijn een ernstige

Details prijsplafond energie kleinverbruikers

donderdag 6 oktober 2022|Algemeen|

Het kabinet heeft de details van het prijsplafond op energie voor huishoudens en kleinverbruikers bekend gemaakt. Het maximale tarief voor gas bedraagt € 1,45 per m3 tot een verbruik van 1.200 m3. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief € 0,40 per kWh tot een verbruik van 2.900 kWh.

In één notendop (wel een grote): Wijzigingen 2023

donderdag 22 september 2022|Algemeen|

Afgelopen dinsdag zijn de Miljoenennota en Belastingplan 2023 gepresenteerd. Met de algemene beschouwingen en nadere debatten zullen er wellicht nog wat scherpe kantjes afgaan, maar kort samengevat zijn de gevolgen: - Ondernemers krijgen een hogere belastingdruk; - Particulieren, consumenten

Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet

donderdag 15 september 2022|Algemeen|

Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Deze wet heeft als doel het tegengaan van bovenmatige salarissen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector. Bij een evaluatie van de WNT is geconcludeerd dat de wet zeer doeltreffend is. Bij minder dan één procent

Ga naar de bovenkant