Subsidies

Home/Subsidies

Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023

donderdag 13 april 2023|Subsidies|

De minister van SZW heeft de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023 ter kennisneming voorgelegd aan de Tweede Kamer. Op basis van deze regeling kan subsidie worden gegeven voor het verstrekken van gratis ontwikkeladviezen aan praktisch opgeleiden. Dat zijn mensen die maximaal op

Tegemoetkoming hoge energieprijzen blokaansluiting

donderdag 6 april 2023|Subsidies|

De regeling van het prijsplafond voor energiekosten werkt niet goed voor blokaansluitingen. Dat zijn collectieve aansluitingen op het gas-, warmte- of elektriciteitsnet. Voor deze groep huishoudens is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen uitgewerkt. Deze regeling geldt zowel voor

Wijziging subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

donderdag 30 maart 2023|Subsidies|

De minister voor Klimaat en Energie heeft de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb gewijzigd. De subsidieregeling geldt voor mkb-ondernemingen, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen. Zij kunnen subsidie krijgen voor professioneel advies en ondersteuning voor

Ga naar de bovenkant