Sociale verzekeringen

Home/Sociale verzekeringen

Stijging minimumloon per 1 januari 2023

donderdag 29 september 2022|Sociale verzekeringen|

Het minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één keer omhoog met 10,15%. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel daartoe. De verhoging bestaat uit een bijzondere verhoging van 8,05% naast de reguliere halfjaarlijkse indexatie op basis van de contractloonstijging. Bij een 36-urige

Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten

donderdag 7 juli 2022|Sociale verzekeringen|

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van SZW de inwerkingtreding per 1 januari 2023 van de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) aangekondigd. Deze regeling biedt slachtoffers een eenmalige financiËle tegemoetkoming en daarmee maatschappelijk erkenning van

Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof

donderdag 2 juni 2022|Sociale verzekeringen|

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is een motie aangenomen om het doorbetalingspercentage te verhogen van 50 naar 70. De minister van SZW heeft in een besluit het uitkeringspercentage

Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd

donderdag 10 maart 2022|Sociale verzekeringen|

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit, waarin de uitkering van betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd van 50 naar 70% van het loon, naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorlegging van het ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven procedure van de Wet betaald

Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank

donderdag 3 maart 2022|Sociale verzekeringen|

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet sinds 1 juli 2015 aan de werknemer een transitievergoeding worden betaald. Volgens een arrest van de Hoge Raad is de werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd als een slapend dienstverband wordt beËindigd, ook

Ga naar de bovenkant