Autobelastingen

Home/Autobelastingen

Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel leidt tot vernietiging naheffing bpm

donderdag 19 januari 2023|Autobelastingen|

In een procedure over een naheffingsaanslag bpm heeft Hof Den Bosch vastgesteld dat de inspecteur het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel heeft geschonden. De inspecteur had de belanghebbende in de gelegenheid moeten stellen om te worden gehoord voordat hij de naheffingsaanslag oplegde. Dat heeft

Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot dan in typegoedkeuring opgenomen

donderdag 7 april 2022|Autobelastingen|

Bij de registratie in Nederland van personenauto’s moet bpm worden betaald. Dat geldt niet alleen voor nieuwe auto’s, maar ook voor gebruikte. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU is een stelsel van belastingheffing waarbij niet wordt uitgesloten dat bij invoer van een gebruikte

Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

donderdag 21 oktober 2021|Autobelastingen|

In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk geen invorderingsmaatregelen getroffen. Dat gold onder meer voor de motorrijtuigenbelasting. Per 1 oktober is de Belastingdienst weer begonnen met de invordering van belastingschulden. De staatssecretaris van FinanciËn biedt mensen

Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto

donderdag 27 augustus 2020|Autobelastingen|

In een arrest uit 2017 over de heffing van bpm bij invoer van een gebruikte kampeerauto heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de afschrijving op een kampeerauto veel lager is dan op een gesloten bestelauto. Dat wordt mede veroorzaakt door het beperkte gebruik dat doorgaans van een kampeerauto wordt

Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand

donderdag 19 maart 2020|Autobelastingen|

De discussie of een auto ten tijde van de registratie in Nederland nieuw of gebruikt is, duurt voort. Het belang is groot, omdat voor gebruikte auto’s de bpm lager is dan voor nieuwe auto’s. Een nieuwe auto is een auto die na de vervaardiging niet of nauwelijks in gebruik is geweest.

Hof Den Haag merkt auto met minder dan 1.000 km op de teller aan als nieuw

donderdag 27 februari 2020|Autobelastingen|

Voor de heffing van bpm bij invoer is van belang of het voertuig nieuw of gebruikt is op het tijdstip van registratie in het kentekenregister. Een nieuw voertuig is een voertuig dat na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks is gebruikt. De bewijslast van de gebruikte staat van het voertuig rust

Ga naar de bovenkant