Eindejaarsactualiteiten

Home/Eindejaarsactualiteiten

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen

donderdag 12 november 2020|Eindejaarsactualiteiten|

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt erop neer dat uw echtgenoot en de kinderen voor gelijke delen erven, waarbij het vruchtgebruik van

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

donderdag 12 november 2020|Eindejaarsactualiteiten|

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij gegeven kunnen worden. De vrije ruimte bedraagt 1,7% over de

Ga naar de bovenkant