Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen

donderdag 12 november 2020|Eindejaarsactualiteiten|

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt erop neer dat uw echtgenoot en de kinderen voor gelijke delen erven, waarbij het vruchtgebruik van

Ga naar de bovenkant