Eindejaarsactualiteiten

Home/Eindejaarsactualiteiten

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

vrijdag 11 november 2022|Eindejaarsactualiteiten|

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens over drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld waarna de belasting per jaar over het gemiddelde inkomen wordt berekend. Het verschil tussen de eerder

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

vrijdag 11 november 2022|Eindejaarsactualiteiten|

Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt erop neer dat uw echtgenoot en de kinderen voor gelijke delen

Maakt gebruik van de investeringsaftrek

vrijdag 11 november 2022|Eindejaarsactualiteiten|

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de investeringsaftrek. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De algemene regeling is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een bedrag van €

Maakt gebruik van de investeringsaftrek

vrijdag 11 november 2022|Eindejaarsactualiteiten|

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de investeringsaftrek. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek De algemene regeling is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een bedrag van €

Ga naar de bovenkant