Eindejaarsactualiteiten

Home/Eindejaarsactualiteiten

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

donderdag 11 november 2021|Eindejaarsactualiteiten|

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt erop neer dat uw echtgenoot en de kinderen voor gelijke delen erven, waarbij het vruchtgebruik van

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

donderdag 11 november 2021|Eindejaarsactualiteiten|

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens over drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld waarna de belasting per jaar over het gemiddelde inkomen wordt berekend. Het verschil tussen de eerder

Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

donderdag 11 november 2021|Eindejaarsactualiteiten|

De vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning is verruimd tot een bedrag van € 105.302 in 2021. Om van deze vrijstelling gebruik te maken hoeft er geen familierelatie tussen schenker en verkrijger te zijn. De verkrijger moet tussen 18 en 40 jaar

Ga naar de bovenkant