Eindejaarsactualiteiten

Home/Eindejaarsactualiteiten

Beperk de belastingheffing in box 3

donderdag 14 november 2019|Eindejaarsactualiteiten|

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. U kunt de belastingheffing in box 3 beperken door uw belastingschulden voor de jaarwisseling te betalen. Als u verwacht dat u

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

donderdag 14 november 2019|Eindejaarsactualiteiten|

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt erop neer dat uw echtgenoot en de kinderen voor gelijke delen erven, waarbij het vruchtgebruik van