Invordering

Home/Invordering

Kamervragen aanmaning aflossing belastingschulden

donderdag 13 april 2023|Invordering|

Voor het aflossen van tijdens de coronacrisis ontstane belastingschulden is een specifieke betalingsregeling getroffen voor ondernemers. De opgebouwde schulden moeten in maximaal 60 maanden worden afgelost. De betalingsregeling kan vervallen als een ondernemer niet voldoet aan zijn maandelijkse

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

donderdag 6 oktober 2022|Invordering|

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen over de versoepeling van de betalingsregeling (corona)belastingschuld. De versoepeling houdt in dat ondernemers de mogelijkheid krijgen van een betaalpauze van drie maanden voordat zij moeten beginnen met

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

donderdag 15 september 2022|Invordering|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een versoepeling van de betalingsregeling voor (corona)belastingschulden. De Kamer heeft gevraagd om onder voorwaarden verlenging van de betalingsregeling van vijf naar zeven jaar mogelijk te maken. Verlenging is mogelijk

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

donderdag 16 juni 2022|Invordering|

De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van de vennootschap, die materieel zijn ontstaan voor of tijdens de periode waarin de betrokkene bestuurder is of was. De aansprakelijkheid voor deze belastingschulden eindigt niet als de

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

donderdag 17 oktober 2019|Invordering|

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening. In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Belastingdienst geen verzuimboete op mag leggen als een belastingplichtige de aanmaning niet heeft ontvangen,

Ga naar de bovenkant