Ondernemingswinst

Home/Ondernemingswinst

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

donderdag 19 januari 2023|Ondernemingswinst|

De regeling voor willekeurige afschrijving is tijdelijk verruimd voor aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen. Deze verruiming geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de inkomstenbelasting. De regeling houdt in dat in 2023 tot 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig mag

Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

donderdag 15 december 2022|Ondernemingswinst|

De minister van EZK heeft de kabinetsreactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) en de doorschuifregelingen (DSR) in de inkomstenbelasting naar de Tweede Kamer gestuurd. De BOR voorziet onder voorwaarden in een vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor het

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

donderdag 8 september 2022|Ondernemingswinst|

Nederland kent drie fiscale regelingen die betrekking hebben op de zeevaart. Het gaat om de tonnageregeling, de afdrachtvermindering zeevaart en de willekeurige afschrijving op zeeschepen. Deze drie regelingen zijn onlangs geËvalueerd. De evaluatie betreft de periode van 2014 tot en met 2019. Bij de

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

donderdag 14 april 2022|Ondernemingswinst|

Wanneer een onderneming wordt beËindigd, gaan tot het ondernemingsvermogen behorende zaken, die niet worden overgedragen aan derden, naar het privévermogen. Het verschil tussen de boekwaarde en de waarde in het economische verkeer van deze zaken vormt winst of verlies uit de onderneming. In

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

donderdag 26 augustus 2021|Ondernemingswinst|

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies mag worden genomen wanneer dit voorzienbaar is. Het is niet toegestaan om een deel van (mogelijke) toekomstige winst, dat op zakelijke gronden wordt afgestaan als verlies of als kosten in mindering te

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

woensdag 12 mei 2021|Ondernemingswinst|

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve voor de land- en tuinbouw. Uit het onderzoek blijkt dat het voor een gedeelte van de agrarische bedrijven effectief kan zijn om een reserve te kunnen vormen om

Ga naar de bovenkant