Ondernemingswinst

Home/Ondernemingswinst

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

donderdag 7 mei 2020|Ondernemingswinst|

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag moet ten minste € 2.400 bedragen om recht op KIA te hebben. Boven deze drempel bedraagt de KIA 28%

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

donderdag 13 februari 2020|Ondernemingswinst|

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op de winst van het jaar waarin de investering is gedaan. De hoogte van de KIA is gerelateerd aan het investeringsbedrag.

Niet twee keer afschrijven op goodwill

donderdag 24 januari 2019|Ondernemingswinst|

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en vervolgens afgeschreven ten laste van de winst. Is de goodwill afgeschreven, dan kan deze niet nogmaals geactiveerd worden om voor de tweede keer daarop af te schrijven. Een ondernemer had in het kader

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

donderdag 17 januari 2019|Ondernemingswinst|

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve is de opvolger van de onder de Wet IB 1964 bestaande vervangingsreserve. De toepassingsmogelijkheden van de

Go to Top