Ondernemingswinst

Home/Ondernemingswinst

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

donderdag 8 september 2022|Ondernemingswinst|

Nederland kent drie fiscale regelingen die betrekking hebben op de zeevaart. Het gaat om de tonnageregeling, de afdrachtvermindering zeevaart en de willekeurige afschrijving op zeeschepen. Deze drie regelingen zijn onlangs geËvalueerd. De evaluatie betreft de periode van 2014 tot en met 2019. Bij de

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

donderdag 14 april 2022|Ondernemingswinst|

Wanneer een onderneming wordt beËindigd, gaan tot het ondernemingsvermogen behorende zaken, die niet worden overgedragen aan derden, naar het privévermogen. Het verschil tussen de boekwaarde en de waarde in het economische verkeer van deze zaken vormt winst of verlies uit de onderneming. In

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

donderdag 26 augustus 2021|Ondernemingswinst|

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies mag worden genomen wanneer dit voorzienbaar is. Het is niet toegestaan om een deel van (mogelijke) toekomstige winst, dat op zakelijke gronden wordt afgestaan als verlies of als kosten in mindering te

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

woensdag 12 mei 2021|Ondernemingswinst|

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve voor de land- en tuinbouw. Uit het onderzoek blijkt dat het voor een gedeelte van de agrarische bedrijven effectief kan zijn om een reserve te kunnen vormen om

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

donderdag 7 mei 2020|Ondernemingswinst|

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag moet ten minste € 2.400 bedragen om recht op KIA te hebben. Boven deze drempel bedraagt de KIA 28%

Ga naar de bovenkant