Overige heffingen

Home/Overige heffingen

Aanslag forensenbelasting te vroeg opgelegd

donderdag 25 augustus 2022|Overige heffingen|

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die in een gemeente, waar zij niet hun hoofdverblijf hebben, gedurende meer dan negentig dagen in een kalenderjaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning. De rechtbank Noord-Nederland heeft enkele aanslagen forensenbelasting

Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd

donderdag 18 augustus 2022|Overige heffingen|

Op grond van de Gemeentewet wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting berekend over een parkeerduur van een uur. Er geldt een uitzondering voor het geval aannemelijk is dat het voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft gestaan. De parkeerverordening van de gemeente Diemen

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

donderdag 12 mei 2022|Overige heffingen|

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een vorm van toegestane belastingheffing. Voor het opleggen van een naheffingsaanslag mogen kosten in rekening worden gebracht. Ten aanzien van hetzelfde voertuig worden per aaneengesloten periode

Geen naheffing parkeerbelasting na overschrijding maximale parkeertijd

donderdag 17 maart 2022|Overige heffingen|

De Gemeentewet bepaalt dat gemeenten parkeerbelasting kunnen heffen. Het college van burgemeester en wethouders kan in de gemeentelijke belastingverordening aangeven op welke plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting verschuldigd is. In een gemeentelijke belastingverordening is aangegeven dat

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel

donderdag 11 februari 2021|Overige heffingen|

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een reclamebelasting in te stellen. Dat is een belastingheffing ter zake van openbare aankondigingen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en zich bevinden binnen daatoe aangewezen gebieden. Aan de buitengevel van de werkplaats van een

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

donderdag 15 augustus 2019|Overige heffingen|

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig voor een ander doel dan het onmiddellijk in- en uitstappen van personen of het onmiddellijk laden en lossen van zaken. Volgens Hof

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

donderdag 11 juli 2019|Overige heffingen|

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De vrijstelling geldt voor diplomatieke ambtenaren en betreft landelijke, gewestelijke en gemeentelijke belastingen. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling

Ga naar de bovenkant