Vennootschapsbelasting

Home/Vennootschapsbelasting

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

donderdag 28 mei 2020|Vennootschapsbelasting|

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe en wanneer hij uitvoering zal geven aan deze motie en of de motie zal worden verwerkt in wetgeving. De staatssecretaris

Rapport commissie belastingheffing van multinationals

donderdag 16 april 2020|Vennootschapsbelasting|

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van deskundigen ingesteld die moet adviseren over maatregelen om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken. De commissie adviseert om structureel meer gegevens te verzamelen om het

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

donderdag 6 februari 2020|Vennootschapsbelasting|

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor verenigingen en stichtingen als de winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de winsten van het jaar en de vier voorafgaande jaren

Commissie belastingheffing multinationals

donderdag 18 juli 2019|Vennootschapsbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over winsten van multinationals. De commissie moet nog dit jaar met concrete plannen komen. De Tweede Kamer heeft onlangs in een motie opgeroepen een dergelijke

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

donderdag 27 juni 2019|Vennootschapsbelasting|

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een andere groepsregeling. Aanleiding daartoe is jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Deze jurisprudentie heeft al tot meerdere aanpassingen geleid. De

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

donderdag 27 juni 2019|Vennootschapsbelasting|

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had de verbouwing een zakelijk karakter, omdat de woning als kantoorpand gebruikt zou worden. Volgens de Belastingdienst ging het om de verbouwing van een gedateerd woonhuis tot een moderne, luxe

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

woensdag 24 april 2019|Vennootschapsbelasting|

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Het wetsvoorstel is een reactie op een arrest van het Hof van Justitie EU over de toepassing van de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage. De spoedreparatie van het regime van de