Arbeidsrecht

Home/Arbeidsrecht

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

donderdag 18 februari 2021|Arbeidsrecht|

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de werknemer dat niet doet, kan de werkgever door middel van een loonstop afdwingen dat de werknemer alsnog meewerkt aan zijn re-integratie. De vraag in een procedure in kort geding was

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

donderdag 18 februari 2021|Arbeidsrecht|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op een arrest van de Hoge Raad over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Volgens dit arrest is de bedoeling van partijen niet van belang bij de beoordeling of sprake is van een

Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst

donderdag 3 december 2020|Arbeidsrecht|

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen betaling van loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de bedoeling van partijen geen rol speelt bij de beoordeling of tussen partijen een

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

donderdag 19 november 2020|Arbeidsrecht|

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen te verbeteren. Dat gebeurt door de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen en door het verschil tussen vrouwen en mannen met betrekking tot inkomsten en loon

Ga naar de bovenkant