Arbeidsrecht

Home/Arbeidsrecht

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

donderdag 4 augustus 2022|Arbeidsrecht|

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving. In de kern zijn de regels over arbeidsvoorwaarden op vier

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

donderdag 4 augustus 2022|Arbeidsrecht|

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de bedrijfsarts te bezoeken tijdens ziekte. Naar het oordeel van de

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

donderdag 9 juni 2022|Arbeidsrecht|

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces te bevorderen. Wanneer de werknemer blijvend arbeidsongeschikt is voor zijn eigen werk, ligt het op de weg van de werkgever om passende arbeid aan te bieden.

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

donderdag 19 mei 2022|Arbeidsrecht|

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer te gebruiken. Op basis van zijn instructierecht, dat is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, kan een werkgever het gebruik van mobiele telefoons of andere voorwerpen op de

Ga naar de bovenkant