Arbeidsrecht

Home/Arbeidsrecht

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

woensdag 17 mei 2023|Arbeidsrecht|

Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een loonvordering van een werknemer van een callcenter. Volgens de planningsregels van de werkgever moet de werknemer tien minuten voor de aanvang van zijn dienst aanwezig zijn, om op tijd met de werkzaamheden te kunnen beginnen. De vraag is of

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

donderdag 11 mei 2023|Arbeidsrecht|

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan zonder de mogelijkheid van tussentijdse beËindiging. De overeenkomst eindigt in dat geval van rechtswege, zonder dat opzegging vereist is. Als de overeenkomst voor zes maanden of langer is aangegaan, dient de werkgever ten minste een

Maatregelen voor de arbeidsmarkt aangekondigd

donderdag 6 april 2023|Arbeidsrecht|

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer een pakket maatregelen voor de arbeidsmarkt aangekondigd. De maatregelen zijn de weerslag van afspraken die zij met vakbonden en werkgeversorganisaties heeft gemaakt. Het doel van de maatregelen is om werkenden meer zekerheid te geven en

Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

donderdag 9 maart 2023|Arbeidsrecht|

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het einde van zijn dienstverband in Nederland in dienst te treden van een concurrent van zijn werkgever. De vraag in een procedure was of de werknemer het concurrentiebeding heeft overtreden door in

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

donderdag 27 oktober 2022|Arbeidsrecht|

Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure over een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst was of dit verzoek een inmenging in de vrijheid van meningsuiting van de werknemer betrof. De werknemer was een docent, die een boek had geschreven over

Ga naar de bovenkant