Arbeidsrecht

Home/Arbeidsrecht

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

donderdag 27 oktober 2022|Arbeidsrecht|

Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure over een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst was of dit verzoek een inmenging in de vrijheid van meningsuiting van de werknemer betrof. De werknemer was een docent, die een boek had geschreven over

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

donderdag 4 augustus 2022|Arbeidsrecht|

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving. In de kern zijn de regels over arbeidsvoorwaarden op vier

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

donderdag 4 augustus 2022|Arbeidsrecht|

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de bedrijfsarts te bezoeken tijdens ziekte. Naar het oordeel van de

Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband

donderdag 9 juni 2022|Arbeidsrecht|

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces te bevorderen. Wanneer de werknemer blijvend arbeidsongeschikt is voor zijn eigen werk, ligt het op de weg van de werkgever om passende arbeid aan te bieden.

Ga naar de bovenkant